Voorwaarden

Heeft u vragen over uw factuur dan kunt u mailen naar administratie@deruitertechnischeservice.nl

 

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de metaalunievoorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden kan u op verzoek worden verstrekt.